ตารางแสดงผลราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ช่วงวันที่ 2 กันยายน 2564 ถึง 29 พฤศจิกายน 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(2 พฤศจิกายน 2564 ถึง 15 พฤศจิกายน 2564)
3.14 3.20 2.96 3.04 103,064,100 317,797,312
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(1 ตุลาคม 2564 ถึง 1 พฤศจิกายน 2564)
3.36 3.42 3.08 3.12 261,843,200 858,269,858
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29 พฤศจิกายน 2564 3.14 3.18 3.08 3.08 10,899,200 33,990,056
26 พฤศจิกายน 2564 3.30 3.30 3.18 3.18 26,239,300 84,663,924
25 พฤศจิกายน 2564 3.34 3.36 3.28 3.28 14,575,900 48,158,612
24 พฤศจิกายน 2564 3.40 3.42 3.34 3.34 32,720,600 110,551,728
23 พฤศจิกายน 2564 3.28 3.40 3.26 3.38 53,461,400 178,202,734
22 พฤศจิกายน 2564 3.28 3.32 3.20 3.28 59,914,300 196,001,598
19 พฤศจิกายน 2564 3.10 3.30 3.08 3.28 81,645,200 263,002,814
18 พฤศจิกายน 2564 3.06 3.12 3.06 3.08 7,874,800 24,279,778
17 พฤศจิกายน 2564 3.04 3.12 3.02 3.06 19,406,400 59,526,376
16 พฤศจิกายน 2564 3.02 3.10 3.02 3.02 7,081,100 21,585,734
15 พฤศจิกายน 2564 3.08 3.10 3.02 3.04 4,260,000 13,032,556
12 พฤศจิกายน 2564 3.12 3.14 3.06 3.08 4,793,300 14,850,446
11 พฤศจิกายน 2564 3.16 3.20 3.12 3.12 15,885,500 50,163,330
10 พฤศจิกายน 2564 3.04 3.18 3.00 3.14 39,003,200 121,401,792
9 พฤศจิกายน 2564 3.00 3.04 3.00 3.04 3,789,000 11,442,192
8 พฤศจิกายน 2564 3.00 3.08 2.98 3.00 8,256,000 25,010,912
5 พฤศจิกายน 2564 3.00 3.00 2.96 2.98 2,342,900 6,993,116
4 พฤศจิกายน 2564 3.00 3.02 2.98 3.00 5,996,900 17,986,310
3 พฤศจิกายน 2564 3.04 3.08 2.98 2.98 7,365,800 22,195,310
2 พฤศจิกายน 2564 3.14 3.14 3.02 3.02 11,371,500 34,721,348
1 พฤศจิกายน 2564 3.26 3.26 3.08 3.12 13,639,200 43,268,358
29 ตุลาคม 2564 3.26 3.30 3.24 3.24 6,034,600 19,660,406
28 ตุลาคม 2564 3.24 3.32 3.22 3.26 17,669,300 57,754,824
27 ตุลาคม 2564 3.22 3.32 3.20 3.24 17,709,300 57,877,568
26 ตุลาคม 2564 3.22 3.24 3.20 3.20 4,262,900 13,704,342
25 ตุลาคม 2564 3.22 3.30 3.20 3.22 9,975,700 32,367,614
21 ตุลาคม 2564 3.22 3.24 3.20 3.20 3,170,100 10,169,028
20 ตุลาคม 2564 3.22 3.22 3.20 3.20 5,788,900 18,537,500
19 ตุลาคม 2564 3.24 3.26 3.20 3.22 5,574,600 17,946,406
18 ตุลาคม 2564 3.26 3.26 3.22 3.22 3,092,700 9,995,128
15 ตุลาคม 2564 3.26 3.28 3.22 3.22 4,346,300 14,117,336
14 ตุลาคม 2564 3.24 3.32 3.22 3.24 9,951,200 32,548,864
12 ตุลาคม 2564 3.26 3.28 3.22 3.22 5,272,100 17,076,076
11 ตุลาคม 2564 3.36 3.38 3.20 3.24 21,504,200 70,582,594
8 ตุลาคม 2564 3.34 3.40 3.32 3.34 15,308,300 51,465,966
7 ตุลาคม 2564 3.34 3.42 3.30 3.34 35,053,700 117,811,998
6 ตุลาคม 2564 3.22 3.36 3.20 3.28 35,086,400 115,095,158
5 ตุลาคม 2564 3.28 3.28 3.18 3.20 16,808,400 53,929,242
4 ตุลาคม 2564 3.32 3.34 3.24 3.28 17,921,100 58,724,062
1 ตุลาคม 2564 3.36 3.40 3.30 3.32 13,674,200 45,637,388
30 กันยายน 2564 3.44 3.46 3.36 3.36 11,520,600 39,214,186
29 กันยายน 2564 3.42 3.48 3.40 3.44 6,419,500 22,097,212
28 กันยายน 2564 3.44 3.48 3.42 3.42 8,696,600 29,945,738
27 กันยายน 2564 3.62 3.64 3.42 3.42 40,553,500 142,073,968
23 กันยายน 2564 3.56 3.64 3.54 3.58 42,531,200 153,187,920
22 กันยายน 2564 3.56 3.56 3.52 3.54 13,840,200 49,028,266
21 กันยายน 2564 3.62 3.62 3.52 3.54 44,074,900 157,519,618
20 กันยายน 2564 3.54 3.66 3.52 3.52 51,284,300 184,035,720
17 กันยายน 2564 3.46 3.58 3.42 3.56 82,131,200 287,699,038
16 กันยายน 2564 3.52 3.52 3.32 3.40 83,029,400 281,338,450
15 กันยายน 2564 3.72 3.74 3.48 3.50 70,020,600 250,959,530
14 กันยายน 2564 3.80 3.82 3.70 3.72 28,959,300 108,858,572
13 กันยายน 2564 3.82 3.84 3.76 3.78 27,267,500 103,624,482
10 กันยายน 2564 3.84 3.86 3.80 3.82 31,455,900 120,441,770
9 กันยายน 2564 3.78 3.86 3.76 3.80 34,991,100 133,723,456
8 กันยายน 2564 3.88 3.90 3.78 3.78 37,684,000 144,494,192
7 กันยายน 2564 3.94 3.96 3.86 3.86 41,705,000 162,640,406
6 กันยายน 2564 3.90 4.02 3.88 3.90 143,669,700 566,762,264
3 กันยายน 2564 4.04 4.04 3.88 3.88 122,312,700 481,737,028
2 กันยายน 2564 3.96 4.32 3.92 3.92 820,840,100 3,372,590,172

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

หน้าที่ใกล้เคียง :

ราคาหลักทรัพย์