ตารางแสดงผลราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ช่วงวันที่ 13 มีนาคม 2567 ถึง 14 มิถุนายน 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 พฤษภาคม 2567 ถึง 30 พฤษภาคม 2567)
0.37 0.40 0.32 0.33 102,013,470 36,670,928
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(11 เมษายน 2567 ถึง 15 พฤษภาคม 2567)
0.53 0.53 0.37 0.37 310,575,291 139,334,558
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
14 มิถุนายน 2567 0.31 0.32 0.29 0.29 12,185,155 3,729,223
13 มิถุนายน 2567 0.29 0.33 0.29 0.31 13,576,411 4,188,818
12 มิถุนายน 2567 0.31 0.31 0.29 0.29 7,193,003 2,132,113
11 มิถุนายน 2567 0.31 0.32 0.29 0.31 7,987,652 2,402,012
10 มิถุนายน 2567 0.32 0.32 0.30 0.31 5,791,732 1,787,395
7 มิถุนายน 2567 0.32 0.33 0.31 0.32 6,535,791 2,089,052
6 มิถุนายน 2567 0.33 0.33 0.31 0.32 7,971,616 2,547,787
5 มิถุนายน 2567 0.33 0.33 0.32 0.32 1,311,910 429,962
4 มิถุนายน 2567 0.33 0.34 0.32 0.32 6,116,645 2,004,255
31 พฤษภาคม 2567 0.34 0.34 0.33 0.33 4,082,116 1,348,214
30 พฤษภาคม 2567 0.34 0.35 0.32 0.33 14,387,711 4,758,654
29 พฤษภาคม 2567 0.35 0.36 0.33 0.34 10,064,791 3,437,395
28 พฤษภาคม 2567 0.36 0.37 0.35 0.35 10,182,589 3,598,314
27 พฤษภาคม 2567 0.36 0.37 0.35 0.36 5,359,447 1,928,711
24 พฤษภาคม 2567 0.35 0.36 0.34 0.36 7,761,832 2,727,147
23 พฤษภาคม 2567 0.36 0.37 0.35 0.35 18,928,114 6,800,556
21 พฤษภาคม 2567 0.38 0.39 0.36 0.36 15,962,453 5,921,021
20 พฤษภาคม 2567 0.39 0.40 0.38 0.38 3,291,105 1,276,717
17 พฤษภาคม 2567 0.38 0.40 0.38 0.39 11,202,161 4,371,867
16 พฤษภาคม 2567 0.37 0.39 0.37 0.38 4,873,267 1,850,546
15 พฤษภาคม 2567 0.39 0.40 0.37 0.37 10,762,809 4,114,784
14 พฤษภาคม 2567 0.38 0.40 0.38 0.39 7,609,254 2,966,004
13 พฤษภาคม 2567 0.40 0.40 0.37 0.38 26,097,082 9,978,910
10 พฤษภาคม 2567 0.41 0.41 0.39 0.40 21,960,192 8,777,254
9 พฤษภาคม 2567 0.43 0.44 0.40 0.41 27,258,338 11,360,337
8 พฤษภาคม 2567 0.43 0.44 0.42 0.43 10,143,119 4,362,179
7 พฤษภาคม 2567 0.44 0.45 0.43 0.43 12,158,918 5,279,523
3 พฤษภาคม 2567 0.45 0.46 0.43 0.44 21,718,361 9,596,512
2 พฤษภาคม 2567 0.47 0.47 0.45 0.45 15,855,010 7,259,968
30 เมษายน 2567 0.47 0.49 0.46 0.47 11,667,091 5,527,571
29 เมษายน 2567 0.47 0.49 0.46 0.47 10,306,835 4,895,443
26 เมษายน 2567 0.48 0.48 0.46 0.46 8,394,406 3,932,029
25 เมษายน 2567 0.48 0.48 0.47 0.48 3,179,606 1,508,357
24 เมษายน 2567 0.49 0.49 0.47 0.48 6,255,884 3,014,034
23 เมษายน 2567 0.47 0.50 0.47 0.48 13,917,458 6,737,684
22 เมษายน 2567 0.46 0.50 0.46 0.47 26,696,308 12,720,761
19 เมษายน 2567 0.47 0.48 0.43 0.43 21,064,060 9,637,178
18 เมษายน 2567 0.49 0.50 0.47 0.48 13,103,910 6,351,551
17 เมษายน 2567 0.51 0.51 0.48 0.48 26,401,047 12,998,647
11 เมษายน 2567 0.53 0.53 0.51 0.52 16,025,603 8,315,832
10 เมษายน 2567 0.52 0.55 0.51 0.53 36,535,030 19,273,748
9 เมษายน 2567 0.51 0.53 0.50 0.52 21,178,039 10,986,354
5 เมษายน 2567 0.52 0.54 0.51 0.51 19,624,421 10,161,170
4 เมษายน 2567 0.53 0.54 0.52 0.52 19,182,050 10,045,132
3 เมษายน 2567 0.57 0.59 0.53 0.53 49,991,037 27,873,407
2 เมษายน 2567 0.61 0.61 0.58 0.59 52,470,708 31,227,913
1 เมษายน 2567 0.60 0.62 0.58 0.62 84,885,848 51,158,705
29 มีนาคม 2567 0.62 0.63 0.58 0.60 138,079,789 83,768,127
28 มีนาคม 2567 0.57 0.66 0.56 0.61 462,550,405 280,771,501
27 มีนาคม 2567 0.53 0.56 0.53 0.55 35,281,808 19,288,789
26 มีนาคม 2567 0.53 0.55 0.52 0.53 15,506,870 8,271,903
25 มีนาคม 2567 0.55 0.55 0.52 0.52 13,894,847 7,364,711
22 มีนาคม 2567 0.52 0.56 0.52 0.54 37,878,091 20,580,081
21 มีนาคม 2567 0.54 0.55 0.52 0.53 19,980,192 10,671,469
20 มีนาคม 2567 0.55 0.56 0.52 0.53 31,081,711 16,727,020
19 มีนาคม 2567 0.55 0.56 0.54 0.54 17,166,812 9,388,030
18 มีนาคม 2567 0.57 0.59 0.55 0.56 31,045,752 17,642,725
15 มีนาคม 2567 0.55 0.61 0.54 0.57 156,836,371 91,160,946
14 มีนาคม 2567 0.55 0.56 0.53 0.55 52,069,409 28,456,613
13 มีนาคม 2567 0.52 0.59 0.51 0.57 158,612,721 90,040,573

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

หน้าที่ใกล้เคียง :

ราคาหลักทรัพย์