ตารางแสดงผลราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ช่วงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(29 มกราคม 2567 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2567)
0.45 0.72 0.45 0.54 1,599,578,677 957,321,296
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(28 ธันวาคม 2566 ถึง 26 มกราคม 2567)
0.52 0.52 0.31 0.45 472,696,705 210,180,438
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
23 กุมภาพันธ์ 2567 0.55 0.58 0.55 0.56 24,636,005 13,863,897
22 กุมภาพันธ์ 2567 0.56 0.58 0.55 0.55 30,715,336 17,327,676
21 กุมภาพันธ์ 2567 0.55 0.58 0.53 0.56 39,271,987 21,810,353
20 กุมภาพันธ์ 2567 0.60 0.60 0.55 0.55 32,731,885 18,654,913
19 กุมภาพันธ์ 2567 0.58 0.61 0.57 0.59 58,717,900 34,566,089
16 กุมภาพันธ์ 2567 0.61 0.61 0.56 0.56 62,932,323 36,669,021
15 กุมภาพันธ์ 2567 0.68 0.71 0.61 0.61 249,244,900 165,457,646
14 กุมภาพันธ์ 2567 0.63 0.67 0.62 0.67 116,316,362 75,650,342
13 กุมภาพันธ์ 2567 0.63 0.67 0.62 0.64 154,287,409 100,324,984
12 กุมภาพันธ์ 2567 0.57 0.64 0.55 0.64 247,974,406 150,648,569
9 กุมภาพันธ์ 2567 0.55 0.57 0.53 0.54 27,178,603 15,000,251
8 กุมภาพันธ์ 2567 0.56 0.58 0.54 0.55 83,229,820 46,719,014
7 กุมภาพันธ์ 2567 0.63 0.63 0.56 0.58 67,818,468 40,219,765
6 กุมภาพันธ์ 2567 0.67 0.72 0.62 0.62 256,180,896 173,021,217
5 กุมภาพันธ์ 2567 0.65 0.70 0.63 0.67 177,310,035 116,893,380
2 กุมภาพันธ์ 2567 0.61 0.68 0.60 0.62 304,523,893 193,334,934
1 กุมภาพันธ์ 2567 0.51 0.59 0.50 0.57 183,130,958 102,323,966
31 มกราคม 2567 0.56 0.57 0.45 0.49 108,088,553 55,135,486
30 มกราคม 2567 0.54 0.61 0.54 0.56 147,198,556 84,592,549
29 มกราคม 2567 0.45 0.56 0.45 0.52 244,918,895 130,080,734
26 มกราคม 2567 0.38 0.48 0.37 0.45 167,682,789 75,103,789
25 มกราคม 2567 0.42 0.42 0.31 0.38 88,465,190 31,025,322
24 มกราคม 2567 0.46 0.46 0.39 0.41 48,928,240 20,644,400
23 มกราคม 2567 0.47 0.48 0.45 0.46 3,579,516 1,657,675
22 มกราคม 2567 0.48 0.48 0.46 0.47 8,162,896 3,831,894
19 มกราคม 2567 0.49 0.49 0.47 0.47 10,389,404 4,979,644
18 มกราคม 2567 0.49 0.49 0.47 0.48 10,431,102 5,014,616
17 มกราคม 2567 0.50 0.51 0.48 0.49 13,210,497 6,496,225
16 มกราคม 2567 0.51 0.52 0.49 0.50 14,041,202 7,045,703
15 มกราคม 2567 0.50 0.52 0.49 0.51 48,232,816 24,429,429
12 มกราคม 2567 0.50 0.51 0.49 0.49 4,348,403 2,166,646
11 มกราคม 2567 0.50 0.51 0.49 0.50 3,699,802 1,849,672
10 มกราคม 2567 0.51 0.51 0.49 0.50 4,673,127 2,336,632
9 มกราคม 2567 0.50 0.51 0.49 0.51 8,648,003 4,295,742
8 มกราคม 2567 0.50 0.51 0.49 0.50 7,351,955 3,672,802
5 มกราคม 2567 0.51 0.51 0.49 0.50 6,200,324 3,105,487
4 มกราคม 2567 0.51 0.52 0.50 0.51 8,460,466 4,317,873
3 มกราคม 2567 0.51 0.52 0.50 0.51 5,921,314 3,007,290
2 มกราคม 2567 0.51 0.52 0.49 0.51 7,982,549 4,039,108
28 ธันวาคม 2566 0.52 0.52 0.50 0.51 2,287,110 1,160,489
27 ธันวาคม 2566 0.52 0.53 0.51 0.52 3,774,602 1,954,710
26 ธันวาคม 2566 0.53 0.54 0.50 0.51 8,116,490 4,227,110
25 ธันวาคม 2566 0.51 0.53 0.50 0.51 6,975,056 3,587,451
22 ธันวาคม 2566 0.50 0.51 0.50 0.50 2,512,334 1,278,894
21 ธันวาคม 2566 0.50 0.51 0.50 0.51 998,300 500,104
20 ธันวาคม 2566 0.49 0.52 0.49 0.50 5,758,796 2,900,536
19 ธันวาคม 2566 0.51 0.51 0.49 0.49 4,563,429 2,275,927
18 ธันวาคม 2566 0.48 0.56 0.47 0.50 25,929,515 13,432,371
15 ธันวาคม 2566 0.48 0.49 0.47 0.47 1,354,801 648,721
14 ธันวาคม 2566 0.47 0.48 0.47 0.47 1,345,619 639,153
13 ธันวาคม 2566 0.47 0.49 0.46 0.46 2,018,701 951,710
12 ธันวาคม 2566 0.50 0.50 0.46 0.47 5,515,354 2,618,511
8 ธันวาคม 2566 0.49 0.50 0.48 0.49 6,689,352 3,276,324
7 ธันวาคม 2566 0.51 0.51 0.49 0.49 4,551,830 2,278,262
6 ธันวาคม 2566 0.50 0.52 0.50 0.51 3,550,507 1,806,887
4 ธันวาคม 2566 0.49 0.51 0.49 0.51 696,704 347,684
1 ธันวาคม 2566 0.50 0.51 0.49 0.50 4,416,074 2,200,621
30 พฤศจิกายน 2566 0.50 0.51 0.49 0.50 7,586,328 3,793,831
29 พฤศจิกายน 2566 0.54 0.54 0.50 0.51 6,362,542 3,268,664
28 พฤศจิกายน 2566 0.52 0.54 0.51 0.53 5,842,988 3,089,690

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

หน้าที่ใกล้เคียง :

ราคาหลักทรัพย์