ตารางแสดงผลราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ช่วงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 20 พฤษภาคม 2565
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20 เมษายน 2565 ถึง 5 พฤษภาคม 2565)
2.72 2.72 2.38 2.48 43,514,200 110,612,112
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 มีนาคม 2565 ถึง 19 เมษายน 2565)
2.64 2.86 2.62 2.72 77,111,500 212,381,834
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 พฤษภาคม 2565 2.32 2.40 2.32 2.38 1,552,400 3,681,048
19 พฤษภาคม 2565 2.30 2.36 2.30 2.32 709,300 1,646,206
18 พฤษภาคม 2565 2.38 2.38 2.32 2.36 833,700 1,948,800
17 พฤษภาคม 2565 2.26 2.38 2.26 2.36 1,667,900 3,901,520
13 พฤษภาคม 2565 2.24 2.30 2.24 2.26 1,658,600 3,757,466
12 พฤษภาคม 2565 2.36 2.36 2.24 2.24 7,491,200 17,019,344
11 พฤษภาคม 2565 2.40 2.42 2.36 2.38 746,400 1,772,072
10 พฤษภาคม 2565 2.34 2.42 2.32 2.38 1,891,500 4,487,342
9 พฤษภาคม 2565 2.42 2.44 2.32 2.34 3,716,400 8,796,360
6 พฤษภาคม 2565 2.44 2.46 2.38 2.46 2,290,100 5,557,790
5 พฤษภาคม 2565 2.42 2.48 2.40 2.48 3,700,100 9,048,552
3 พฤษภาคม 2565 2.50 2.50 2.38 2.44 10,261,000 24,951,456
29 เมษายน 2565 2.52 2.56 2.48 2.52 6,110,500 15,397,662
28 เมษายน 2565 2.50 2.52 2.48 2.52 3,694,100 9,242,096
27 เมษายน 2565 2.60 2.62 2.50 2.52 5,270,600 13,351,086
26 เมษายน 2565 2.66 2.66 2.58 2.62 2,788,700 7,309,020
25 เมษายน 2565 2.68 2.68 2.64 2.66 2,190,600 5,814,716
22 เมษายน 2565 2.70 2.70 2.66 2.70 1,830,700 4,896,920
21 เมษายน 2565 2.72 2.72 2.66 2.70 3,033,300 8,167,356
20 เมษายน 2565 2.72 2.72 2.66 2.68 4,634,600 12,433,248
19 เมษายน 2565 2.74 2.76 2.68 2.72 3,218,400 8,733,680
18 เมษายน 2565 2.72 2.76 2.68 2.72 3,070,000 8,310,848
12 เมษายน 2565 2.70 2.72 2.68 2.72 1,329,500 3,585,704
11 เมษายน 2565 2.74 2.76 2.68 2.70 3,377,200 9,171,002
8 เมษายน 2565 2.82 2.82 2.76 2.78 3,273,900 9,101,262
7 เมษายน 2565 2.86 2.86 2.76 2.80 8,434,800 23,569,500
5 เมษายน 2565 2.72 2.84 2.72 2.84 17,434,300 48,836,022
4 เมษายน 2565 2.74 2.76 2.68 2.70 1,832,500 4,952,808
1 เมษายน 2565 2.76 2.76 2.70 2.74 1,175,200 3,197,256
31 มีนาคม 2565 2.76 2.78 2.72 2.74 1,348,900 3,702,684
30 มีนาคม 2565 2.74 2.82 2.74 2.74 6,551,800 18,188,424
29 มีนาคม 2565 2.72 2.78 2.72 2.74 1,325,900 3,640,038
28 มีนาคม 2565 2.72 2.76 2.70 2.72 1,127,000 3,065,308
25 มีนาคม 2565 2.76 2.80 2.70 2.72 5,026,800 13,825,306
24 มีนาคม 2565 2.64 2.80 2.64 2.76 12,653,500 34,757,706
23 มีนาคม 2565 2.62 2.68 2.62 2.66 765,200 2,029,444
22 มีนาคม 2565 2.66 2.66 2.62 2.62 619,100 1,632,558
21 มีนาคม 2565 2.64 2.70 2.64 2.64 2,214,800 5,912,552
18 มีนาคม 2565 2.64 2.66 2.62 2.62 1,009,800 2,664,840
17 มีนาคม 2565 2.64 2.68 2.62 2.64 1,322,900 3,504,892
16 มีนาคม 2565 2.56 2.64 2.56 2.64 1,901,700 4,974,368
15 มีนาคม 2565 2.64 2.64 2.54 2.54 1,688,800 4,369,366
14 มีนาคม 2565 2.62 2.68 2.60 2.64 784,900 2,067,588
11 มีนาคม 2565 2.62 2.66 2.58 2.62 1,929,200 5,041,324
10 มีนาคม 2565 2.50 2.64 2.50 2.60 4,199,700 10,911,214
9 มีนาคม 2565 2.46 2.54 2.42 2.50 4,570,800 11,349,512
8 มีนาคม 2565 2.58 2.62 2.30 2.44 11,694,100 28,851,016
7 มีนาคม 2565 2.80 2.80 2.54 2.60 20,414,900 54,739,156
4 มีนาคม 2565 2.88 2.90 2.84 2.84 5,752,000 16,406,018
3 มีนาคม 2565 2.88 2.92 2.88 2.90 2,023,200 5,837,956
2 มีนาคม 2565 2.90 2.94 2.88 2.88 2,306,000 6,686,950
1 มีนาคม 2565 2.92 2.94 2.90 2.90 1,487,300 4,342,092
28 กุมภาพันธ์ 2565 2.88 2.96 2.88 2.90 5,025,100 14,653,980
25 กุมภาพันธ์ 2565 2.86 2.96 2.86 2.88 6,460,900 18,790,444
24 กุมภาพันธ์ 2565 2.94 2.96 2.84 2.86 8,316,500 23,965,132
23 กุมภาพันธ์ 2565 2.92 2.98 2.92 2.96 2,719,800 8,016,288
22 กุมภาพันธ์ 2565 2.98 2.98 2.92 2.94 5,764,100 16,934,660
21 กุมภาพันธ์ 2565 3.00 3.02 2.96 2.98 7,698,500 22,968,912
18 กุมภาพันธ์ 2565 3.02 3.02 2.98 3.00 3,767,000 11,303,052
17 กุมภาพันธ์ 2565 3.02 3.06 3.00 3.00 1,965,100 5,940,596

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

หน้าที่ใกล้เคียง :

ราคาหลักทรัพย์