ธุรกิจเชื้อเพลิง

บริษัทให้บริการจัดหา แปรรูปและขายเชื้อเพลิง RDF เชื้อเพลิงชีวมวลในรูปแบบต่างๆ อาทิ ชีวมวลบด ชีวมวลอัดเม็ด เพื่อใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน เพื่อเสริมความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท และลูกค้าภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ