Clover Phitsanulok (CPL) Biomass Power Plant

Phitsanulok Province

Location
Phitsanulok
Operation
By CV
Install Capacity
4.90 MW
Status
COD
PPA (MW)
4.50 MW
Selling Scheme
FiT + FiT Premium
COD date
9 August 2018

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล CPL เป็นโครงการ VSPP ที่ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตแบบเผาไหม้โดยตรง (Direct Combustion) โดยนำเศษวัสดุเหลือใช้ที่เป็นชีวมวลบริเวณรอบพื้นที่ ได้แก่ เศษไม้สับ ใบอ้อย แกลบ ขี้เลื่อยไม้ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆ มาเป็นเชื้อเพลิงชนิด Extraction Condensing Turbine ในการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าระบบภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ กฟภ. ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งและปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 4.9/4.5 เมกะวัตต์ ตามลำดับ ระบบการรับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT กลุ่มพลังงานชีวภาพซึ่งเป็นประเภทเทคโนโลยีที่ได้รับการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff พิเศษ (“FiT Premium”) เพิ่มเติมจากอัตราการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ปกติ ระยะเวลาเสนอขายตามสัญญา 20 ปี


ย้อนกลับ