รายละเอียดของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัท การประกอบธุรกิจ สถานที่จัดตั้ง ธุรกิจ วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สัดส่วนการ
ถือหุ้น/เงินลงทุน โดยบริษัทฯ
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
1. Clover Power Public Company Limited (“CV”) Biomass Power Plant Thailand 8 Aug 2013 480.0 Million Baht -
2. Clover Phitsanulok Ltd. (“CPL”) Biomass Power Plant Thailand 23 Dec 2011 90.0 Million Baht 100%
3. Clover Phichit Ltd. (“CPX”) Waste-to-Energy Power Plant Thailand 20 Mar 2015 100.0 Million Baht 48.99% 1
4. Siam Pellet Power Co., Ltd. Co-Generation Power Plant Thailand 9 Apr 2009 100 Million Baht 100%
5. CV Green Lampang Ltd. Biomass Power plant Thailand 1 Apr 2021 15.56 Million Baht 90%
6. CV Green Nernpor Ltd. (“CVN”) Biomass Power plant Thailand 2 Apr 2021 15.56 Million Baht 90%
7. CV Green Sribunruang Ltd. (“CVS”) Biomass Power plant Thailand 2 Apr 2021 15.56 Million Baht 90%
ธุรกิจด้านงานวิศวกรรม
8. SBANG Corporation Ltd. (“SBC”) Equipment & Machinery Supply Thailand 25 Apr 2005 100.0 Million Baht 100%
9. SBANG Engineering Ltd. (“SBE”) Engineering & Construction Thailand 17 Feb 2010 25.0 Million Baht 100%
10. Sbang Australia Pty Ltd. (“SBA”) Engineering & Construction Australia 27 Mar 2020 100 เหรียญออสเตรเลีย 100%