Company News

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.แพร่ ร่วมจัดกิจกรรม “แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงไฟฟ้าโคลเวอร์ เพาเวอร์ จ.แพร่
Read More
CV จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
Read More
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ตรวจติดตามการดำเนินการประจำปี โครงการลดก๊าซเรีอนกระจกของโรงไฟฟ้าโคลเวอร์ พิษณุโลก (CPL)
Read More
CV เปิดโรงไฟฟ้าต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ในรูปแบบของการทัศนศึกษาออนไลน์ในยุค New Normal (1st Online Observational Study at Clover Power Phitsanulok)
Read More
CV ร่วมเสวนาหัวข้อ "ชีวิตวิถีใหม่ ลดฝุ่น หยุดเผาขยะ คัดแยกมาใช้ประโยชน์" กับเทศบาลตำบลบ้านคลอง
Read More
CV จับมือ PEC เซ็นสัญญาร่วมลงทุนโครงการผลิตพลังงานความร้อนร่วม มูลค่าโครงการกว่า 44 ล้านบาท คาด COD ไตรมาส 3/65
Read More

Related page :

VDO & TVC