CV ร่วมปลูกต้นไม้รอบโรงไฟฟ้าสยามเพ็ลเล็ทพาวเวอร์ (SPP) เนื่องในโอกาสเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 พนักงานโคลเวอร์ เพาเวอร์ ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเนื่องในเดือนวันแม่แห่งชาติ ณ โรงไฟฟ้าสยามเพ็ลเล็ทพาวเวอร์ (SPP) จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของโคลเวอร์ เพาเวอร์ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้จากสถานีเพาะชำต้นกล้า กรมป่าไม้ จ.สระบุรี ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่หลากหลายชนิด อาทิ มะขาม เหลืองปรีดียาธร เหลืองเชียงราย ชมพูพันธุ์ทิพย์ พะยูง ปีบ ชงโค เป็นต้น

พร้อมทั้งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเชิญชวนให้พนักงานมาร่วมกันทำความดี ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กรที่สำคัญของชาว CV

Related page :

VDO & TVC