โคลเวอร์ พิษณุโลก (CPL) ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

30 เมษายน 2567 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับผู้แทนสถานประกอบการ จัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แนวทางการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยนายพชรเสฎฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิด

ทั้งนี้ พนักงานโรงไฟฟ้าโคลเวอร์ พิษณุโลก พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยส่งต่อโลหิตที่มีคุณภาพไปใช้รักษาผู้ป่วยต่อไป เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการส่งเสริมการทำความดี Goodness ที่ CV ส่งเสริมและสนับสนุนแก่พนักงาน

การจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน และมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะและดวงตา การแสดงดนตรี การตอบปัญหาชิงรางวัล การออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องตัน การออกร้านขายสินค้าราคาประหยัด และนิทรรศการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

Related page :

VDO & TVC