'CV' ประกาศงบปี 2564 กวาดกำไรสุทธิ 147.17 ล้านบาท เติบโตกว่า 54.8% บอร์ดไฟเขียวจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0235 บาท

'บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์' หรือ CV โชว์ผลการดำเนินปี 2564 ทำกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 147.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.8% และมีรายได้รวม 1,735.87 ล้านบาท หลังธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเติบโตแกร่งสามารถเดินเครื่องผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพโดยมีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 33.56 เมกะวัตต์ ด้านบอร์ดไฟเขียวจ่ายเงินปันผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.0235 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้น XD วันที่ 10 มีนาคม นี้

นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV ผู้พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 147.17 ล้านบาท เติบโต 54.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 95.04 ล้านบาท จากปัจจัยบวกจากการบริหารต้นทุนเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ ทำให้อัตราทำกำไรขั้นต้นในกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 22% รวมถึงการรับรู้รายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 5 โครงการ ที่สามารถสร้างรายได้จากการเดินเครื่องผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 33.56 เมกะวัตต์

ขณะที่รายได้รวมทำได้ 1,735.87 ล้านบาท ลดลง 31% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยมาจากการรับรู้รายได้จากกลุ่มธุรกิจด้านงานวิศวกรรม (Valued EPC) ที่ปรับตัวลดลง หลังจากได้เน้นก่อสร้างโรงไฟฟ้าของตัวเองเป็นหลัก เพื่อสร้างความมั่นคงระยะยาวจากการจำหน่ายไฟฟ้า อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตการเข้ารับงานไปสู่กลุ่มธุรกิจก่อสร้างทั่วไป (General construction) และธุรกิจ Modular Construction ที่สร้างรายได้อย่างโดดเด่นเพิ่มขึ้น จากเดิมที่เน้นก่อสร้างโรงไฟฟ้า (Renewable Energy) ขณะที่กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ามีพอร์ตสัดส่วนรายได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น เป็นผลให้สัดส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจดังกล่าวเพิ่มเป็น 32% จากเดิมที่มี 18% และกลุ่มธุรกิจ EPC Turnkey อยู่ที่สัดส่วน 68%

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น หลังจาก CV เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.0235 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 10 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม นี้