‘CV’ มั่นใจผลงานปี 66 โตแกร่งรับแรงหนุนจากธุรกิจ Wood Pellets พร้อมเดินหน้าศึกษาขยายโรงงานผลิตรองรับกับความต้องการในอนาคต

‘บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์’ หรือ CV มั่นใจผลงานปี 2566 โตแกร่ง รับแรงหนุนจากธุรกิจ Wood Pellets ที่ราคาขายปรับเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดันรายได้รวมปี 2566 เติบโตโดดเด่นไม่ต่ำกว่า 50% วางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีก 40,000 ตันต่อปี เพื่อรองรับความต้องการซื้อ Wood Pellets ระยะยาวของลูกค้า แย้มศึกษาขยายโรงงานผลิตรองรับกับความต้องการในอนาคต

นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV ผู้พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก เปิดเผยว่า บริษัทฯ มั่นใจการดำเนินงานในปี 2566 ยังอยู่ในทิศทางที่ดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิง (Fuel Supply) ซึ่งภายหลังจากเข้าลงทุนธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellets) ในประเทศเวียดนาม บริษัทฯ ได้เดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับแนวโน้มการเติบโตของตลาดเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) ที่กำลังเติบโตสูงในประเทศญี่ปุ่นเพื่อใช้ในภาคของการผลิตไฟฟ้า ทำให้ความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านตันในปี 2565 จาก 1.2 ล้านตันในปี 2562 ขณะที่การผลิตของญี่ปุ่นมีเพียง 1.26 แสนตัน จึงต้องพึ่งการนำเข้าส่วนที่ขาดจากต่างประเทศประมาณ 4.9 ล้านตัน (อ้างอิงข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

ทั้งนี้ ประเทศเวียดนามนับเป็นผู้ส่งออกเชื้อเพลิงอัดเม็ดรายใหญ่อันดับสองของโลก และถือเป็นอันดับหนึ่งในเอเชีย ซึ่งภาครัฐของเวียดนามเองได้ให้การส่งเสริมการผลิตและการใช้ชีวมวลแข็งเป็นพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม และส่งตรงมาถึงภาคเอกชนรวมถึงประชาชน ทำให้ธุรกิจ Wood Pellets ในเวียดนามมีแนวโน้มการเติบโตสูง ถือเป็นหนึ่งในโอกาสดีที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุน ในโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellets) ในประเทศเวียดนาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CV กล่าวเพิ่มเติมว่า ธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellets) จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทฯ ทำให้สามารถเพิ่มเสถียรภาพและความมั่นคงของวัตถุดิบหลักที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและบริหารจัดการควบคุมต้นทุนของเชื้อเพลิง เพื่อรองรับตามความต้องการใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้สามารถผลิตพลังงานความร้อน และผลิตไฟฟ้าได้ดี อีกทั้งยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตน้อยกว่าการใช้เชื้อเพลิงทั่วไป จึงเป็นที่ต้องการของตลาด ส่งผลทำให้ราคาการส่งออกเชื้อเพลิง Wood Pellets สูงขึ้นต่อเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellets) นับเป็นหนึ่งในธุรกิจดาวรุ่งของ CV ที่จะสนับสนุนผลการดำเนินงานปี 2566 ให้สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมาย คาดว่ารายได้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 50% จากปีก่อน โดยบริษัทฯ เตรียมเซ็นสัญญาขาย Wood Pellets ล่วงหน้า 1 ปี กับทางลูกค้า ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ จะนำ Wood Pellets ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าของกลุ่มในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในระหว่างที่รอโรงไฟฟ้าของบริษัทในประเทศญี่ปุ่นก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะมีการบริหารจัดการและมีการขายเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าอื่นๆ ภายนอกกลุ่มไว้ด้วย