‘CV’ ลงนาม MOU พัฒนาโครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลบดและชีวมวลอัดเม็ด

นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV และ นายพีรพงษ์ หลิ่วผลวณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จำกัด (บริษัทในเครือ CV) พร้อมด้วย ดร.มนต์ชัย รุ้งทองผ่องอำไพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง กรรมการบริหาร และดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ กรรมการบริหาร บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาโครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลบดและชีวมวลอัดเม็ด ระหว่าง บริษัทพรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จำกัด เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าในกลุ่ม รวมถึงจำหน่ายให้แก่โรงไฟฟ้าและบอยเลอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ถือเป็นการเดินหน้าตามแผนงานในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจร ตามวิสัยทัศน์ ‘เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำ ที่ส่งมอบคุณค่าจากพลังงานหมุนเวียน สู่สังคมโลก เพื่อความยั่งยืน’