CV คว้าสัญญางาน EPC มูลค่า 216 ล้านบาท หนุน Backlog เพิ่ม ดันผลงานปี 2564 เติบโตต่อเนื่อง

‘บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์’ หรือ CV เซ็นสัญญาคว้างาน EPC อีก 5 โครงการ ได้แก่ โครงการสัญญาซื้อขายเครื่องจักรและออกแบบติดตั้งระบบผลิตเชื้อเพลิง งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่างานรวม 216 ล้านบาท ดัน Backlog กลุ่มงาน EPC พุ่ง คาดทยอยรับรู้รายได้ตามความคืบหน้าของงานตั้งแต่ไตรมาส 3/2564 เป็นต้นไป ด้านผู้บริหารประกาศเดินหน้าทยอยประมูลงานต่อเนื่อง หวังหนุนผลงานปีนี้เติบโตตามแผน

นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และผู้ให้บริการด้านงานวิศวกรรมแบบครบวงจร ผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำ ที่ส่งมอบคุณค่าจากพลังงานหมุนเวียน สู่สังคมโลก เพื่อความยั่งยืนเปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญางาน EPC จำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ มูลค่ารวม 216 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (1.)โครงการสัญญาซื้อขายเครื่องจักรและออกแบบติดตั้งระบบผลิตเชื้อเพลิง โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 (2.)โครงการสัญญาซื้อขายระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Solar PV บนหลังคา เริ่มต้นระยะการทำโครงการสิงหาคม 2564 - ธันวาคม 2564

และ (3) โครงการงานติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานรวม 3 โครงการ เริ่มต้นระยะการทำโครงการสิงหาคม 2564 - ธันวาคม 2564 ซึ่งจะทยอยรับรู้ในไตรมาส 3/2564 เป็นต้นไป และคาดว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้งาน ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านทั้งการออกแบบ ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาจะทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ CV มีความเชี่ยวชาญงานให้บริการงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และงานโครงการที่เกี่ยวเนื่อง โดยดําเนินงานให้บริการงานด้านการออกแบบจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์และก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction: EPC) แบบครบวงจร ทั้งโครงการขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ มูลค่าโครงการตามสัญญาตั้งแต่ 50 ล้านบาท จนถึง 2,000 ล้านบาท รวมถึงความเชี่ยวชาญในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียน ให้บริการเดินเครื่องและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) ให้แก่ลูกค้าโรงไฟฟ้าทั่วไป มุ่งเน้นให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ทำให้ CV มีความพร้อมเข้าร่วมประมูลงานอย่างมาก ซึ่งคาดว่าจะช่วยผลักดันผลการดำเนินงานในปี 2564 เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

“ช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญางาน EPC จำนวน 5 โครงการ มูลค่ากว่า 216 ล้านบาท ซึ่งงานดังกล่าวจะเข้ามาช่วยเสริมให้ Backlog เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการตอกย้ำพื้นฐานธุรกิจที่ดีของ CV ที่มีความเข้าใจในเทคนิคการออกแบบ การเลือกใช้เทคโนโลยี การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุมต้นทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งถือเป็นจุดเด่นทำให้ CV ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานของเราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง” นายเศรษฐศิริ กล่าว