รางวัลและเกียรติยศ

บริษัท โคลเวอร์ พิจิตร จำกัด รับรางวัล Thailand Energy Awards (TEA) ประจำปี 2023 รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน โครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid)
อ่านต่อ
โคลเวอร์ เพาเวอร์ (CV) ได้รับผลคะแนน ในระดับ "ดีเลิศ" หรือ 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 (CGR 2023)
อ่านต่อ
‘CV’ รับประกาศนียบัตรโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการสู่ธุรกิจการค้าไม้อย่างยั่งยืน
อ่านต่อ
โคลเวอร์ เพาเวอร์ (CV) ได้รับผลคะแนน ในระดับ "ดีมาก" หรือ 4 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565 (CGR 2022)
อ่านต่อ
โคลเวอร์ เพาเวอร์ ได้รับรองปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint Organization) ปี 2565 จำนวน 53,333 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
อ่านต่อ
โคลเวอร์ พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากชีวมวล (Biomass VSPP)
อ่านต่อ