ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

SET :

ราคาล่าสุด :

0.56

ปรับปรุงเมื่อ : 23 ก.พ. 2567 04:37

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) :

+0.01 (1.82%)

วันก่อนหน้า :

0.55

ราคาเปิด :

0.55

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :

24,636,005

ช่วงราคาระหว่างวัน :

0.55 - 0.58

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ :

0.31 - 1.70

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

09 ก.พ. 2567

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

อ่านต่อ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

07 ก.พ. 2567

หุ้นเพิ่มทุนของ CV เริ่มซื้อขายวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

26 ม.ค. 2567

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5) (แก้ไข)

อ่านต่อ

ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

06 ต.ค. 2566

CV ผนึกกลุ่มเวสท์เทคเซ็น RDF

อ่านต่อ

ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

05 ต.ค. 2566

CV เซ็นสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงขยะอุตฯ ป้อนโรงไฟฟ้าขยะ

อ่านต่อ

ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

22 มิ.ย. 2565

CV ปรับตัวอย่างไร เมื่อเจอความท้าทายรอบด้าน

อ่านต่อ

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2566

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566

แบบ 56-1 One Report ปี 2565

ปฎิทินนักลงทุน

01 มี.ค. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เวลา 10.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ปฎิทินนักลงทุน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวสุจิตรา ขันธวงศ์

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ 159 ซอย พระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ดูทั้งหมด