ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

SET :

ราคาล่าสุด :

0.29

ปรับปรุงเมื่อ : 14 มิ.ย. 2567 04:37

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) :

-0.02 (-6.45%)

วันก่อนหน้า :

0.31

ราคาเปิด :

0.31

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :

12,185,155

ช่วงราคาระหว่างวัน :

0.29 - 0.32

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ :

0.29 - 1.52

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

14 มิ.ย. 2567

การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 5/2567

อ่านต่อ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

06 มิ.ย. 2567

หุ้นเพิ่มทุนของ CV เริ่มซื้อขายวันที่ 7 มิถุนายน 2567

อ่านต่อ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

31 พ.ค. 2567

แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว

อ่านต่อ

ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

06 ต.ค. 2566

CV ผนึกกลุ่มเวสท์เทคเซ็น RDF

อ่านต่อ

ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

05 ต.ค. 2566

CV เซ็นสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงขยะอุตฯ ป้อนโรงไฟฟ้าขยะ

อ่านต่อ

ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

22 มิ.ย. 2565

CV ปรับตัวอย่างไร เมื่อเจอความท้าทายรอบด้าน

อ่านต่อ

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2567

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567

แบบ 56-1 One Report ปี 2566

ปฎิทินนักลงทุน

ไม่มีกิจกรรมในเดือนนี้

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวสุจิตรา ขันธวงศ์

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ 159 ซอย พระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ดูทั้งหมด