หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับบุคลากร เพื่อร่วมงานกับเราในตําแหน่งต่างๆ ดังนี้

วิธีการสมัคร

คุณสามารถ ค้นหาตำแหน่งที่น่าสนใจ และสมัครผ่านช่องทาง Online ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ข้างล่างนี้
Note : “ข้อมูลประกาศมีการ Update ทุก ๆ 3 เดือน กรณีไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 3 เดือน กรุณา Submit เอกสารใหม่”
รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจเชื้อเพลิงพลังงาน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • Reporting to the board.
 • Developing and implementing plans to improve cost-efficiency.
 • Overseeing the company's operations, financial performance, and procurement.
 • Supervising, guiding, and delegating executives in their duties.
 • Ensuring company policies and legal guidelines are clearly communicated.
 • Assessing, managing, and resolving problematic developments and situations.

คุณสมบัติ :

 • Degree in business, industrial engineering, or a related field.
 • Extensive experience as a managing director or in a similar role.
 • Experience in Forestry Plantation Business, and Wood Pellet Production.
 • Excellent communication, negotiation, and presentation skills.
 • Strong analytical, critical thinking, and problem-solving skills.
 • Able to excel in high-pressure situations.
 • Excellent organizational and leadership skills.
 • Good in English, Vietnamese, and Thai communication.
 • Availability to stay in Vinh City.
สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าที่พักกรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • พักร้อนประจำปี สามารถใช้ได้ตั้งแต่ผ่านทดลองงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี - ของขวัญสำหรับพนักงานสมรส
 • ของขวัญรับขวัญบุตรพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ปรับเงินประจำปี 
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
วิธีการสมัคร :

 • สมัครผ่าน JobThai 
 • สมัครผ่าน Jobsdb 
 • สมัครผ่านอีเมล recruit@cloverpower.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
ติดต่อ :

คุณวีระชัย
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 081-578-0811
อีเมล : recruit@cloverpower.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://www.cloverpower.co.th, https://www.sbangepc.com, http://www.facebook.com/CVCloverPower/

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • Overall HRD, OD and Communication Function, the work include
 • HROD Budgeting and Planning
 • In-house Training, Public Training
 • Corporate Culture, Core Value
 • Performance Assessment
 • Internal Communication
 • Employee Engagement (Activity, Outing)
 • Documentation (ISO, HR monthly report)
 • HROD Projects (if any)

คุณสมบัติ :

 • Bachelor degree or higher in Human Resource Development or related field
 • At least 5 years or more experience in HRD or OD
 • Good knowledge in Coaching, Facilitation, Action Learning
 • Good command of design program i.e., AI, Photoshop, Line OA, etc.
 • Self- management, Team leader, creative and self-motivation
 • Good English skills
สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าที่พักกรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • พักร้อนประจำปี สามารถใช้ได้ตั้งแต่ผ่านทดลองงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี - ของขวัญสำหรับพนักงานสมรส
 • ของขวัญรับขวัญบุตรพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ปรับเงินประจำปี 
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
วิธีการสมัคร :

 • สมัครผ่าน JobThai 
 • สมัครผ่าน Jobsdb 
 • สมัครผ่านอีเมล recruit@cloverpower.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
ติดต่อ :

คุณวีระชัย
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 081-578-0811
อีเมล : recruit@cloverpower.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://www.cloverpower.co.th, https://www.sbangepc.com, http://www.facebook.com/CVCloverPower/

สถานที่ปฏิบัติงาน :

แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • Bachelor degree or higher in Engineering
 • Experience in renewable power plant (biomass, biogas, RDF process), project development, project feasibility study or business development will be advantage 
 • Self- management, Good English skills, team leader, creative and self-motivation
 • Able to travel upcountry

คุณสมบัติ :

 • Responsible for project development and coordinate for renewable energy opportunity such as waste to energy, biomass power plant and all related project.
 • Coordinate with stakeholder which related to renewable development project i.e. Strategic Partner, Thailand government department, and Advisor which related to investment in overseas project.
สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าที่พักกรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • พักร้อนประจำปี สามารถใช้ได้ตั้งแต่ผ่านทดลองงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี - ของขวัญสำหรับพนักงานสมรส
 • ของขวัญรับขวัญบุตรพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ปรับเงินประจำปี 
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
วิธีการสมัคร :

 • สมัครผ่าน JobThai 
 • สมัครผ่าน Jobsdb 
 • สมัครผ่านอีเมล recruit@cloverpower.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
ติดต่อ :

คุณวีระชัย
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 081-578-0811
อีเมล : recruit@cloverpower.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://www.cloverpower.co.th, https://www.sbangepc.com, http://www.facebook.com/CVCloverPower/

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • Design electrical system of power plant (medium voltage and low voltage system)
 • Coordinate with supplier and related person
 • Generated electrical equipment’s technical enquiry for quotation
 • Supervise installation electrical system of power plant (medium voltage and low voltage system)
 • Commissioning on-site electrical system i.e.; first fire in boiler, test turbine protection system, first Synchronize power plant
 • Find solution to immediate problems on site
 • Make the as-built drawing

คุณสมบัติ :

 • Bachelor degree or higher in Power Engineering or related
 • Have experience for Design electrical system of power plant, Supervise installation electrical system and Commissioning ave experience in using the Auto Cad, Revit, Sketch up etc.
 • Good command of spoken & written English
 • Good team player with excellent communication skill
สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าที่พักกรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • พักร้อนประจำปี สามารถใช้ได้ตั้งแต่ผ่านทดลองงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี - ของขวัญสำหรับพนักงานสมรส
 • ของขวัญรับขวัญบุตรพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ปรับเงินประจำปี 
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
วิธีการสมัคร :

 • สมัครผ่าน JobThai 
 • สมัครผ่าน Jobsdb 
 • สมัครผ่านอีเมล recruit@cloverpower.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
ติดต่อ :

คุณวีระชัย
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 081-578-0811
อีเมล : recruit@cloverpower.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://www.cloverpower.co.th, https://www.sbangepc.com, http://www.facebook.com/CVCloverPower/

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • Take care of civil design, structure design, conceptual design, preliminary design (AR, ST, Civil) and 3D BIM model (structure) for power plant project such as buildings, warehouse, machine foundation, pipe rack, road and drainage etc.
 • Coordinate with project manager, project team and suppliers about detail design, equipment installation, test and commissioning.
 • Coordinate with project management and project development team for concept design, detail design
 • Witness site for inspection (if any)

คุณสมบัติ :

 • Bachelor’s degree or higher in Civil engineering or related field
 • At least 3 years or more experience in civil design field
 • Good knowledge in civil and structure design will be an advantage
 • Good command of design application or program such as Autodesk Robot, Revit, MIDAS GEN, 3D design.
 • Experience in power plant construction will be an advantage
 • Have Controlled - Engineer License will be an advantage
 • Good command of spoken & written English
 • Good team player with excellent communication skills
สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าที่พักกรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • พักร้อนประจำปี สามารถใช้ได้ตั้งแต่ผ่านทดลองงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี - ของขวัญสำหรับพนักงานสมรส
 • ของขวัญรับขวัญบุตรพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ปรับเงินประจำปี 
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
วิธีการสมัคร :

 • สมัครผ่าน JobThai 
 • สมัครผ่าน Jobsdb 
 • สมัครผ่านอีเมล recruit@cloverpower.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
ติดต่อ :

คุณวีระชัย
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 081-578-0811
อีเมล : recruit@cloverpower.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://www.cloverpower.co.th, https://www.sbangepc.com, http://www.facebook.com/CVCloverPower/

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • กำกับดูแล ตรวจสอบ และเฝ้าระวังเครื่องจักร ระบบส่งกำลัง ระบบลำเลียง และรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น
 • กำกับดูแลการดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักร ระบบส่งกำลัง ระบบลำเลียง ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 • ปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบส่งกำลัง ระบบลำเลียงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะปัญหาที่เกิดขึ้นด้านเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิต รวมถึงแนวทางปรับปรุงเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย
 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ช่างซ่อมบำรุง หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบส่งกำลัง ระบบลำเลียง ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปี
 • หากมีความรู้งานไฟฟ้า วัดคุมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าที่พักกรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • พักร้อนประจำปี สามารถใช้ได้ตั้งแต่ผ่านทดลองงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี - ของขวัญสำหรับพนักงานสมรส
 • ของขวัญรับขวัญบุตรพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ปรับเงินประจำปี 
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
วิธีการสมัคร :

 • สมัครผ่าน JobThai 
 • สมัครผ่าน Jobsdb 
 • สมัครผ่านอีเมล recruit@cloverpower.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
ติดต่อ :

คุณวีระชัย
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 081-578-0811
อีเมล : recruit@cloverpower.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://www.cloverpower.co.th, https://www.sbangepc.com, http://www.facebook.com/CVCloverPower/

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • รับผิดชอบควบคุมระบบน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานให้สามารถเดินเครื่องได้อย่างสม่ำเสมอและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนประสานงานและตัดสินใจแก้ปัญหาในการเดินเครื่องภายใต้อำนาจหน้าที่
 • ควบคุมการผลิตน้ำดิบ, น้ำประปา และน้ำบริสุทธิ์ ตลอดจนกระบวนการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าภายในกะให้ผลิตได้อย่างต่อเนื่องตามแผน
 • การผลิต และมีคุณภาพ
 • รายงานปัญหาภายในกะให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ทั้งปัญหาการผลิต การจัดการ และปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หลัก
 • ดำเนินการแก้ไขและตัดสินใจกับปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นกับกระบวนการผลิตให้อยู่ในดุลพินิจที่เหมาะสม
 • ควบคุมค่าใช้จ่าย และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ดำเนินการตรวจตราดูแลสถานที่ ทรัพย์สินของโรงไฟฟ้า และพื้นที่ที่รับผิดชอบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัย
 • ศึกษา/เสนอแนะวิธีการทำงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดทำขั้นตอนการปฎิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • ศึกษาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตลอดจนหาวิธีการประหยัดเวลาในการทำงานและค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ
 • รายงานต่อผู้บังคับบัญชา กรณีเหตุการณ์ผิดปกติที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตหรือความปลอดภัยอาจเกิดขึ้น
 • ตรวจสอบและสลับเปลี่ยนการเดินเครื่องของเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุงของเครื่องจักร
 • แก้ไขและซ่อมแซมเครื่องจักรในกรณีฉุกเฉินและซ่อมแซมตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ควบคุมดูแลและตรวจสอบเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • บันทึกเหตุการณ์ที่ผิดปกติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตลง Log book เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
 • พัฒนาศักยภาพ และความรู้ความสามารถของตนเองและทีมงานให้สอดคล้องเป้าหมายของหน่วยงาน/บริษัท
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • เพศ: ชาย
 • อายุ: 27 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา: ปวส. - ป.ตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องกล, อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์: 3 ปีขึ้นไป ในระดับพนักงานควบคุมการเดินเครื่อง หรือ 1 ปีขึ้นไป ระดับหัวหน้ากะโรงไฟฟ้า
 • ความรู้ความสามารถในงาน: ภาวะผู้นำ, การควบคุมติดตามงาน, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • คุณสมบัติอื่นๆ: สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ โปรแกรม DCS ได้ เข้ากะได้
 • หากมีประสบการณ์ควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าขยะ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าที่พักกรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • พักร้อนประจำปี สามารถใช้ได้ตั้งแต่ผ่านทดลองงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี - ของขวัญสำหรับพนักงานสมรส
 • ของขวัญรับขวัญบุตรพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ปรับเงินประจำปี 
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
วิธีการสมัคร :

 • สมัครผ่าน JobThai 
 • สมัครผ่าน Jobsdb 
 • สมัครผ่านอีเมล recruit@cloverpower.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
ติดต่อ :

คุณวีระชัย
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 081-578-0811
อีเมล : recruit@cloverpower.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://www.cloverpower.co.th, https://www.sbangepc.com, http://www.facebook.com/CVCloverPower/

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • Prepare, draft, review commercial contracts, especially Construction contracts, both in Thai and English to ensure the company and its officer
 • Prepare and provide legal advice, legal document, legal opinion, power of attorney that relating with company’s business
 • Coordinate with related department e.g., engineering, accounting, internal audit, and other business units in negotiating legal terms and conditions
 • Coordinate with third party e.g., auditor, vendor, clients as requested
 • Act as M&A Team by responsible on legal matters with company’s team and/or external lawyer when company have any New Project
 • Conduct and handle all internal legal processes
 • Conduct and handle PDPA
 • Connecting with governmental officers as requested e.g., DBD, SET, SEC, RD etc.

คุณสมบัติ :

 • Bachelor’s degree in law or above with strong knowledge in Corporate and Commercial Law
 • Tax and PDPA background would be advantage
 • Lawyer license would be advantage
 • 2-3 years’ experience in a law firm, multinational company, public company, listed company, IPO procedure or Land Law
 • Good command in English
 • Be a fast learner and mature to work independently
 • Able to work under pressure, dynamic and multi-tasking environment
สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าที่พักกรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • พักร้อนประจำปี สามารถใช้ได้ตั้งแต่ผ่านทดลองงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี - ของขวัญสำหรับพนักงานสมรส
 • ของขวัญรับขวัญบุตรพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ปรับเงินประจำปี 
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
วิธีการสมัคร :

 • สมัครผ่าน JobThai 
 • สมัครผ่าน Jobsdb 
 • สมัครผ่านอีเมล recruit@cloverpower.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
ติดต่อ :

คุณวีระชัย
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 081-578-0811
อีเมล : recruit@cloverpower.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://www.cloverpower.co.th, https://www.sbangepc.com, http://www.facebook.com/CVCloverPower/

สถานที่ปฏิบัติงาน :

แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • เตรียมเอกสารราชการที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง เอกสารอื่นๆ ประกอบสัญญา ร่างจดหมาย และเอกสารสนับสนุนงานบริหารโครงการ
 • จัดทำใบขอซื้อ (Purchase Requisition) อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในงานวิศวกรรมและการบริหารโครงการ
 • ประสานงานเอกสารการขอซื้อ และติดตามผลการขอซื้อกับหน่วยงานจัดซื้อ
 • จัดทำข้อมูลการขอซื้อ บันทึกข้อมูล และจัดเก็บเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
 • จัดทำเอกสารการเบิกงวดงาน
 • ปฏิบัติงานด้าน Admin อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์งานธุรการโครงการหรือธุรการวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์การทำใบขอซื้อเกี่ยวกับงานก่อสร้างหรืองานบริหารโครงการ
 • มีความเข้าใจการเบิกงวดงานงานก่อสร้างและสามารถตรวจสอบงวดงานได้
 • มีประสบการณ์การติดต่อหน่วยงานราชการหรือบริษัทมหาชนต่างๆ
 • มีทักษะการทำงานเอกสาร การประสานงาน และการติดตามงาน

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าที่พักกรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • พักร้อนประจำปี สามารถใช้ได้ตั้งแต่ผ่านทดลองงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี - ของขวัญสำหรับพนักงานสมรส
 • ของขวัญรับขวัญบุตรพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ปรับเงินประจำปี 
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
วิธีการสมัคร :

 • สมัครผ่าน JobThai 
 • สมัครผ่าน Jobsdb 
 • สมัครผ่านอีเมล recruit@cloverpower.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
ติดต่อ :

คุณวีระชัย
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 081-578-0811
อีเมล : recruit@cloverpower.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://www.cloverpower.co.th, https://www.sbangepc.com, http://www.facebook.com/CVCloverPower/

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • จัดทำรายงานทางการเงิน (Cash Flow)
 • จัดทำรายการรับ/จ่ายเงิน
 • จัดทำรายการเงินสดย่อย, เงินทดรองจ่าย
 • ดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่ายในส่วนบริษัทที่รับผิดชอบ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของ Statement ธนาคาร ตามกำหนดระยะเวลา
 • ติดตามและรายงานผลการโอนเงิน
 • ตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย

คุณสมบัติ :

 • 25-35 ปี
 • ป.ตรี สาขาบัญชี, การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงานการเงินอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี ละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ ซื่อสัตย์ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชีการเงินได้
สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าที่พักกรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • พักร้อนประจำปี สามารถใช้ได้ตั้งแต่ผ่านทดลองงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี - ของขวัญสำหรับพนักงานสมรส
 • ของขวัญรับขวัญบุตรพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ปรับเงินประจำปี 
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
วิธีการสมัคร :

 • สมัครผ่าน JobThai 
 • สมัครผ่าน Jobsdb 
 • สมัครผ่านอีเมล recruit@cloverpower.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
ติดต่อ :

คุณวีระชัย
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 081-578-0811
อีเมล : recruit@cloverpower.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://www.cloverpower.co.th, https://www.sbangepc.com, http://www.facebook.com/CVCloverPower/

สถานที่ปฏิบัติงาน :

แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ดำเนินการ Generate Vendor และ Item ลงในโปรแกรมสำเร็จรูป
 • รับข้อมูลคำขอซื้อ (Purchase Requisition) จากหน่วยงานที่ขอซื้อ, จัดเตรียม/ตรวจสอบใบสั่งซื้อ และเสนอให้ผู้จัดการแผนกจัดซื้ออนุมัติ
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดหา เปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรอง
 • จัดทำใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป
 • Scan ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ส่งให้ Supplier ทางอีเมลล์
 • ทำสำเนาใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ทุกใบเพื่อจัดเก็บเข้าแฟ้มของแต่ละบริษัท
 • รวบรวมใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ที่มีได้รับอนุมัติจากผู้จัดการแผนกจัดซื้อแล้วนำส่งให้สโตร์
 • บันทึกรายงานใบสั่งซื้อ (Purchase Order)

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, การจัดการ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อโครงการ, เครื่องจักรโรงงาน, งานก่อสร้าง อย่างน้อย 1 ปี
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านจัดซื้อได้
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี ละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และการประสานงานเป็นอย่างดี
 • หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าที่พักกรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • พักร้อนประจำปี สามารถใช้ได้ตั้งแต่ผ่านทดลองงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี - ของขวัญสำหรับพนักงานสมรส
 • ของขวัญรับขวัญบุตรพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ปรับเงินประจำปี 
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
วิธีการสมัคร :

 • สมัครผ่าน JobThai 
 • สมัครผ่าน Jobsdb 
 • สมัครผ่านอีเมล recruit@cloverpower.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
ติดต่อ :

คุณวีระชัย
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 081-578-0811
อีเมล : recruit@cloverpower.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://www.cloverpower.co.th, https://www.sbangepc.com, http://www.facebook.com/CVCloverPower/

สถานที่ปฏิบัติงาน :

แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • Handle the customer needs in the receiving, invoicing, checking and reconciling inventory report.
 • Coordinate with customers when it found a problem, resolve it immediately.
 • Operate local & overseas product ordering/purchasing.
 • To handle relevant documents for product delivery.
 • Coordinating internal and external
 • Co-operate with the Account & Finance Dept.
 • Any assignments as per requested by manager

คุณสมบัติ :

 • Age 24 years up
 • Bachelor degree in Business Administration, Business Vietnam, Logistics or equivalent experience required
 • At least 2 years experience in logistics and/or warehouse
 • Good command of English (reading, writing and speaking)
 • Proficient in MS Office (word, excel, power point) and other technical systems.
 • Interpersonal, good communication, service minded, analytical and problem solving skills
 • Base in Head office Bangkok, able to work at Vietnam
 • Good command of Vietnamese will be appreciated
สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าที่พักกรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • พักร้อนประจำปี สามารถใช้ได้ตั้งแต่ผ่านทดลองงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี - ของขวัญสำหรับพนักงานสมรส
 • ของขวัญรับขวัญบุตรพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ปรับเงินประจำปี 
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
วิธีการสมัคร :

 • สมัครผ่าน JobThai 
 • สมัครผ่าน Jobsdb 
 • สมัครผ่านอีเมล recruit@cloverpower.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
ติดต่อ :

คุณวีระชัย
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 081-578-0811
อีเมล : recruit@cloverpower.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://www.cloverpower.co.th, https://www.sbangepc.com, http://www.facebook.com/CVCloverPower/

สถานที่ปฏิบัติงาน :

แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ติดต่อนำเสนอบริการรับกำจัดขยะประเภท RDF1 ทั้งขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรมแก่ลูกค้า (ส่วนราชการ องค์กร โรงงาน หรือบริษัทต่างๆ)
 • ประสานงานโรงงานเพื่อนำขยะ RDF1 เข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็น RDF3
 • เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ เช่น RDF 3, สารปรับปรุงดิน
 • ดูแลรักษาฐานลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและและลูกค้าใหม่ ตลอดจนประสานงานและร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่ลูกค้า
 • ประสานงานงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและขาย

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประการณ์ด้านงานขาย 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการกำจัดขยะ
 • มียานพาหนะที่ใช้ในการติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • สามารถทำงานทั้งในกรุงเทพฯ และเดินทางไปต่างจังหวัดอย่างสม่ำเสมอได้
สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าที่พักกรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • พักร้อนประจำปี สามารถใช้ได้ตั้งแต่ผ่านทดลองงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี - ของขวัญสำหรับพนักงานสมรส
 • ของขวัญรับขวัญบุตรพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ปรับเงินประจำปี 
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
วิธีการสมัคร :

 • สมัครผ่าน JobThai 
 • สมัครผ่าน Jobsdb 
 • สมัครผ่านอีเมล recruit@cloverpower.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
ติดต่อ :

คุณวีระชัย
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 081-578-0811
อีเมล : recruit@cloverpower.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://www.cloverpower.co.th, https://www.sbangepc.com, http://www.facebook.com/CVCloverPower/

สถานที่ปฏิบัติงาน :

แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ควบคุมและเครื่องมือวัด อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ควบคุมและเครื่องมือวัด และรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น 
 • ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ควบคุมและเครื่องมือวัด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 • ปฏิบัติการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ควบคุมและเครื่องมือวัดทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง วัดคุม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ควบคุมและเครื่องมือวัด ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหา และการคิดเชิงระบบ
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี, เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าที่พักกรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • พักร้อนประจำปี สามารถใช้ได้ตั้งแต่ผ่านทดลองงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี - ของขวัญสำหรับพนักงานสมรส
 • ของขวัญรับขวัญบุตรพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ปรับเงินประจำปี 
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
วิธีการสมัคร :

 • สมัครผ่าน JobThai 
 • สมัครผ่าน Jobsdb 
 • สมัครผ่านอีเมล recruit@cloverpower.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
ติดต่อ :

คุณวีระชัย
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 081-578-0811
อีเมล : recruit@cloverpower.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://www.cloverpower.co.th, https://www.sbangepc.com, http://www.facebook.com/CVCloverPower/

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

หน้าที่ใกล้เคียง :

ใบสมัครงานออนไลน์