หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับบุคลากร เพื่อร่วมงานกับเราในตําแหน่งต่างๆ ดังนี้

วิธีการสมัคร

คุณสามารถ ค้นหาตำแหน่งที่น่าสนใจ และสมัครผ่านช่องทาง Online ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ข้างล่างนี้
Note : “ข้อมูลประกาศมีการ Update ทุก ๆ 3 เดือน กรณีไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 3 เดือน กรุณา Submit เอกสารใหม่”
Company Secretary
หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • Implement secretarial roles of company board of director, executive committee, etc. to distribute meeting agenda, scheduling meetings, recording and transcribing meeting minutes.
 • Arrange and manage a subsidiaries' board of director
 • Support setting up a new subsidiary company and company registration process
 • Monitor and update law and regulation related to business operation
 • Monitor and ensure management executives follow rule and regulation, regarding to standard qualifications of state enterprise officers, and listed company employees
 • Monitor and analyze corporate transaction to provide solution and advice
 • Provide advice and information to investors, and also arrange investor relation activities
 • Monitor increase or decrease of capital, and expense from listing company
 • Support business process and provide advice that related to law and regulation to employee
 • Evaluate compliance risk, develop mitigation plan, and report to management executive and related party
 • Develop guideline and training, related to compliance, for management executives
 • Maintain company certificate, minutes, conflict of interest report, company rule and regulation, and annual report

คุณสมบัติ :

 • Bachelor’s Degree in Law with Master’s Degree in Law, Economics. Business Administration or related fields
 • Minimum 5 years of direct experience in legal and/or secretarial work
 • Ability to get along with a variety of personality types, be able to take direction and self-motivate, handle responsibilities with little oversight.
 • Have in-depth business knowledge of the company’s products, services and policies.
 • Understanding of the rules and regulations for relevant products.
 • Computer Literacy (MS Office, MS Excel, etc.)
สวัสดิการ :

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสประจำปี
How to apply :

ติดต่อ :

คุณวีระชัย
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 081-578-0811
E-mail : sbang_66@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://www.cloverpower.co.th, https://www.sbangepc.com, http://www.facebook.com/CVCloverPower/

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • จัดประชุมและจัดทำรายงานการประชุมโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • รวบรวมความก้าวหน้าของงานโครงการต่างๆ และสรุปข้อมูลนำเสนอฝ่ายบริหาร
 • ประสานงานรวบรวมข้อมูลการเบิกงวดงานของโครงการต่างๆ
 • จัดทำรายงานสนับสนุนผู้บริหารในการประชุมระดับฝ่ายและสำหรับประชุมระดับบริหาร
 • เก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารสำคัญของโครงการต่างๆ ที่รับผิดชอบ
 • ตรวจสอบสัญญาโครงการที่รับผิดชอบ
 • ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • เพศ : ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไปในงานด้านวิศวกรสำนักงาน
 • มีทักษะด้านการประสานงาน, มีทักษะด้านการจัดการข้อมูลเอกสาร, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะโปรแกรมบริหารโครงการ, ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
สวัสดิการ :

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ประกันสังคม
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสประจำปี
How to apply :

ติดต่อ :

คุณวีระชัย
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 081-578-0811
E-mail : sbang_66@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://www.cloverpower.co.th, https://www.sbangepc.com, http://www.facebook.com/CVCloverPower/

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • Ensures an understanding of EPC standard techniques and methods of cost control and cost reporting as a basis for establishing the man-hours and other expenses to be carried out or to complete these activities. This includes the preparation, on time and with the required quality, of the:
  • project control budget summary
  • detailed control budgets for issue to parties concerned.
  • monthly project cost (status) reports for project management
 • Reviews the budgets for man-hours, costs and other expenses as issued for the project cost control and reporting activities with the Commercial Manager
 • Attends in-house cost control review meetings with the Project Manager/Engineer and presents/answers questions related to project cost
 • Advises the Project Manager and Cost control supervisor of any event or decision having a significant impact on cost
 • Is on the alert for cost consequences of quality assurance requirements, changes in the scope of work and changes in project execution
 • Reviews cost estimates for extra's and negotiates changes with Clients and/or vendor and/or subcontractors if delegated to him by the Project Manager
 • Assists in the development and implementation of improved cost control and reporting techniques and methods
 • Assists in developing and recording historical cost information for future projects
 • Ensures the correctness and matching of foreign exchange transaction costs reported in the Cost report

คุณสมบัติ :

 • Bachelor's degree in Civil, Mechanical engineering or related fields
 • Good in written and spoken English.
 • 2 Years of experience as a Cost Engineer, Project management Engineer, Estimate Engineer or related fields
 • Self- management, team leader, and self-motivation
 • Experience in General Construction will be advantage
สวัสดิการ :

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ประกันสังคม
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสประจำปี
How to apply :

ติดต่อ :

คุณวีระชัย
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 081-578-0811
E-mail : sbang_66@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://www.cloverpower.co.th, https://www.sbangepc.com, http://www.facebook.com/CVCloverPower/

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้าง/สถาปัตย์/งานระบบ
 • ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา
 • ควบคุมการทำงานของคนงานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานงานก่อสร้าง
 • ดูแลความเรียบร้อยในการก่อสร้างให้ได้ตามเป้าหมาย
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาการก่อสร้าง สำรวจ โยธา หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรับผิดชอบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีภาวะผู้นำ
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานตามหน้างานต่างๆที่ได้รับผิดชอบ
 • สามารถเปลี่ยนสถานที่ทำงานตามมอบหมายได้
 • หากมีประสบการณ์คุมงานก่อสร้างอาคารราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าที่พักกรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • พักร้อนประจำปี สามารถใช้ได้ตั้งแต่ผ่านทดลองงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ของขวัญสำหรับพนักงานสมรส
 • ของขวัญรับขวัญบุตรพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ปรับเงินประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
How to apply :

ติดต่อ :

คุณวีระชัย
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 081-578-0811
E-mail : sbang_66@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://www.cloverpower.co.th, https://www.sbangepc.com, http://www.facebook.com/CVCloverPower/

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • เขียนแบบก่อสร้างงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์
 • เขียนแบบงาน 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงแบบแสดงรายละเอียด
 • เขียนแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกันทั้งงานโครงสร้าง สถาปัตย์ และงานระบบ
 • ประสานงานกับผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ให้ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจนแบบก่อสร้างครบถ้วน
 • ตรวจสอบความขัดแย้งของแบบก่อสร้างโครงสร้าง สถาปัตย์ และแบบงานระบบ
 • รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงปัญหาของแบบก่อสร้างเพื่อหาแนวทางแก้ไขได้ทันต่อเวลา
 • จัดทำแผนงานแบบ (Shop Drawing Schedule)
 • ปรับปรุงแผนงานแบบให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการ
 • เข้าร่วมประชุมโครงการกับเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบก่อสร้างได้รับการอนุมัติให้ใช้งาน
 • สรุปสถานะการอนุมัติแบบรายสัปดาห์และรายเดือน
 • ส่งมอบแบบก่อสร้างให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทันตามแผนงาน
 • มีส่วนร่วมบริหารจัดการให้มั่นใจได้ว่าหน้างานก่อสร้างได้รับแบบอนุมัติให้ใช้ฉบับล่าสุด
 • ดูแลรักษาเอกสารแบบก่อสร้างให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

คุณสมบัติ :

 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาเขียนแบบ, โยธา, ก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เขียนแบบก่อสร้างโครงสร้าง และสถาปัตย์ อย่างน้อย 5 ปี
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft และ AUTOCAD ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.สระแก้วได้
 • เคยผ่านงานเขียนแบบก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ของหน่วยงานราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าที่พักกรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • พักร้อนประจำปี สามารถใช้ได้ตั้งแต่ผ่านทดลองงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ของขวัญสำหรับพนักงานสมรส
 • ของขวัญรับขวัญบุตรพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ปรับเงินประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
How to apply :

ติดต่อ :

คุณวีระชัย
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 081-578-0811
E-mail : recruit@cloverpower.co.th
เว็บไซต์ : https://www.cloverpower.co.th, https://www.sbangepc.com, http://www.facebook.com/CVCloverPower/

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ดูแลการจัดทำนิติกรรมสัญญาทางธุรกิจ เช่น สัญญาซื้อขายกิจการ, สัญญาโครงการก่อสร้าง, สัญญาบริการ, สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงพลังงาน เป็นต้น
 • ให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมายและประเด็นด้านกฎหมายแก่หน่วยธุรกิจต่างๆ ของบริษัท ทั้งในข้อกฎหมายไทยและต่างประเทศเพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความถูกต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหากมีประเด็นที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมที่เป็นความเสี่ยงด้านกฎหมาย
 • ให้ข้อแนะนำด้านกฎหมายและร่วมกับหน่วยงานภายใน เช่น ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายตรวจสอบภายในร่างและจัดทำสัญญาการพัฒนาโครงการใหม่หรือการควบรวมกิจการ
 • เก็บรักษาเอกสารสัญญาทางธุรกิจต่างๆ ของบริษัท เช่น นิติกรรมสัญญา, หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น

คุณสมบัติ :

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป การงานกฎหมาย
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนิติกรรมสัญญาต่างๆ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีทักษะการเรียนรู้ที่รวดเร็ว และมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีคุณลักษณะทำงานแบบ multi-tasking ได้ดี
 • มีทัศนคติเชิงบวก
สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าที่พักกรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • พักร้อนประจำปี สามารถใช้ได้ตั้งแต่ผ่านทดลองงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ของขวัญสำหรับพนักงานสมรส
 • ของขวัญรับขวัญบุตรพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ปรับเงินประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
How to apply :

ติดต่อ :

คุณวีระชัย
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 081-578-0811
E-mail : sbang_61@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://www.cloverpower.co.th, https://www.sbangepc.com, http://www.facebook.com/CVCloverPower/

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • จัดทำแผนงานแผนกบริหารงานโครงการ และจัดทำรายงานสรุปข้อมูลงานโครงการประจำสัปดาห์และประจำเดือน
 • จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานโครงการและเตรียมการนำเสนอแผนงานแก่ลูกค้า
 • จัดทำเอกสารเข้าออกหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องของแผนก
 • กำกับดูแลและควบคุมการจัดซื้อและจัดจ้างงานโครงการที่รับผิดชอบ
 • จัดทำเอกสารควบคุมของฝ่ายบริหารงานโครงการ
 • ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับงานในโครงการ/สำนักงานใหญ่ และประสานงานภายนอก เช่น ผู้รับเหมา หรือหน่วยงานราชการทั้งหมด
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของโครงการเป็นไปอย่างเรียบร้อย สมบูรณ์และถูกต้อง
 • จัดทำสรุป และดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายภายในโครงการให้ถูกต้อง สอดคล้อง และไม่เกิดความผิดพลาดใดๆ
 • จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เอกสารและแบบฟอร์มในการใช้งานที่จำเป็นให้กับพนักงานในโครงการ รวมถึงประสานงานกับส่วนกลาง
 • ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในงานด้านวิศวกรสำนักงาน
 • มีทักษะด้านการประสานงาน, มีทักษะด้านการจัดการข้อมูลเอกสาร, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะโปรแกรมบริหารโครงการ, มีความรู้ ISO, ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าที่พักกรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • พักร้อนประจำปี สามารถใช้ได้ตั้งแต่ผ่านทดลองงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ของขวัญสำหรับพนักงานสมรส
 • ของขวัญรับขวัญบุตรพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ปรับเงินประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
How to apply :

ติดต่อ :

คุณวีระชัย
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 081-578-0811
E-mail : recruit@cloverpower.co.th
เว็บไซต์ : https://www.cloverpower.co.th, https://www.sbangepc.com, http://www.facebook.com/CVCloverPower/

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • จัดหาผู้รับเหมา เจรจาข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
 • จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง เครื่องมือต่าง ๆ ให้กับโครงการ
 • สรรหา Supplier เจรจาต่อรองและเปรียบเทียบราคา
 • จัดทำข้อมูล Vendor และ item ลงในระบบ
 • รับคำขอซื้อ (PR) จากหน่วยงานที่ขอซื้อ จัดเตรียมใบสั่งซื้อ (PO) และเสนอให้ผู้จัดการแผนกจัดซื้ออนุมัติ
 • ดูแลงานด้านเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานภายในและภายนอกองค์กรในกระบวนการจัดซื้อ

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, การจัดการ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อโครงการ, เครื่องจักรโรงงาน, งานก่อสร้าง อย่างน้อย 1 ปี
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านจัดซื้อได้
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี ละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และการประสานงานเป็นอย่างดี
 • หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าที่พักกรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • พักร้อนประจำปี สามารถใช้ได้ตั้งแต่ผ่านทดลองงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ของขวัญสำหรับพนักงานสมรส
 • ของขวัญรับขวัญบุตรพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ปรับเงินประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
ติดต่อ :

คุณวีระชัย
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 081-578-0811
E-mail : sbang_29@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://www.cloverpower.co.th, https://www.sbangepc.com, http://www.facebook.com/CVCloverPower/

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ควบคุมและเครื่องมือวัด และรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น
 • ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ควบคุมและเครื่องมือวัด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 • ปฏิบัติการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ควบคุมและเครื่องมือวัดทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง วัดคุม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ควบคุมและเครื่องมือวัด ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหา และการคิดเชิงระบบ
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี, เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าที่พักกรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • พักร้อนประจำปี สามารถใช้ได้ตั้งแต่ผ่านทดลองงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ของขวัญสำหรับพนักงานสมรส
 • ของขวัญรับขวัญบุตรพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ปรับเงินประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
How to apply :

ติดต่อ :

คุณวีระชัย
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 081-578-0811
E-mail : recruit@cloverpower.co.th
เว็บไซต์ : https://www.cloverpower.co.th, https://www.sbangepc.com, http://www.facebook.com/CVCloverPower/

หน้าที่ใกล้เคียง :

ใบสมัครงานออนไลน์