ระบบโครงสร้างแบบ Modular System

Modular คือ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าแนวคิดและคอนเซ็ปต์การก่อสร้างที่อยู่อาศัยมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคสมัยและการใช้งานที่สะดวกสบายมากขึ้น หนึ่งในแนวคิดเหล่านั้นคือระบบการก่อสร้างแบบ “โมดูลาร์” (Modular) ซึ่งจัดได้ว่าเป็นแนวคิดการออกแบบที่มีความล้ำสมัย สร้างสรรค์ และกำลังได้รับความนิยมในต่างประเทศอย่างมาก เนื่องจาก Modular คือ ระบบที่เข้ามาเป็นตัวช่วยในงานออกแบบสิ่งปลูกสร้างและช่วยลดทอนระยะเวลาในการทำงาน ซึ่งปัจจุบันงานออกแบบและงานดีไซน์ได้มีการนำระบบโมดูลาร์เข้ามาใช้กันอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ชิ้นงานขนาดเล็ก ๆ ไปจนถึงงานออกแบบวิศวกรรมขนาดใหญ่

ระบบโครงสร้างแบบ Modular System คืออะไร?

ระบบโครงสร้างแบบ Modular System หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่าระบบ Modular คือ ระบบการก่อสร้างอาคารรูปแบบหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงกับระบบก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป (Prefabrication) กล่าวคือ เป็นระบบก่อสร้างที่มีการลดทอนความซับซ้อนของโครงสร้างอาคารด้วยการทำให้องค์ประกอบต่าง ๆ มีลักษณะสำเร็จรูปมากกว่าโครงสร้างเหล็กที่เห็นกันโดยทั่วไป จึงเหมาะกับอาคารรูปทรงกล่องหรืออาคารที่ออกแบบจากชิ้นส่วนที่มีขนาดและความยาวของโครงสร้างซ้ำ ๆ กัน หรืออาจผลิตรูปร่างให้แตกต่างกันเพื่อเมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้วสามารถเพิ่มฟังก์ชันต่าง ๆ ได้มากขึ้น โดยเป็นการเตรียมชิ้นงานเหล็กด้วยการแปรรูปชิ้นงานได้ทุกขนาดตามแบบภายในโรงงานที่ใช้เครื่องมือ และเครื่องจักรคุณภาพสูง ทั้งการวัดระยะ ตัด เจาะ เชื่อม ดัด ทำสีที่ทำให้ชิ้นงานโครงสร้างเหล็กแปรรูปได้คุณภาพ ระยะ และขนาดที่ถูกต้องแม่นยำ ก่อนขนย้ายนำไปติดตั้งที่หน้างาน จึงทำให้เหลือเศษวัสดุน้อย ไม่ต้องมีการตัดแต่งเพิ่ม ทำให้เกิดความรวดเร็ว และช่วยประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง

ลักษณะเด่นของการก่อสร้างระบบ Modular System

ด้วยแนวคิดที่ต่อยอดมาจากกระบวนการทำงานแบบสำเร็จรูป การก่อสร้างในระบบ Modular จึงเป็นการเน้นการผลิตชิ้นงานเหล็กโครงสร้างในส่วนย่อย ๆ มาจากโรงงาน แล้วนำมาประกอบติดตั้งกันเข้าเป็นอาคารที่หน้างานด้วยระบบข้อต่อแบบสลักเกลียว (Bolted Connection) ซึ่งทำให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถควบคุมคุณภาพได้ดี และทำให้การติดตั้งได้มาตรฐาน อีกทั้งใช้พื้นที่เตรียมงานน้อยลง จึงทำให้หน้างานสะอาดกว่าการก่อสร้างระบบอื่น ๆ และหากเป็นโครงการที่ต้องการผลิตซ้ำเป็นจำนวนมาก ก็สามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี

ข้อจำกัดของการก่อสร้างระบบ Modular System

แม้การก่อสร้างระบบ Modular System จะได้รับความนิยมอย่างมาก แต่เทคโนโลยีการก่อสร้างระบบ Modular ก็ยังคงมีข้อกำจัดอยู่บ้าง เนื่องจากการออกแบบในลักษณะนี้เป็นเน้นการผลิตชิ้นงานซ้ำ ๆ จำนวนมาก ๆ เพราะเน้นการคำนึงถึงระบบการผลิตที่ลดความซับซ้อนและลดต้นทุนมากกว่า จึงทำให้งานออกแบบขาดความหวือหวา และการสร้างเป็นอาคารที่สูงหลายชั้นได้มากนักด้วยการรับแรงทางโครงสร้างก็เป็นไปอย่างจำกัด กล่าวคือ สามารถทำได้ เพียงแต่ต้องคำนวนการรับน้ำหนักและโครงสร้างมากกว่าแบบบ้านโครงสร้างปกติทั่วไป

Modular Construction คือ

Modular Construction คือ การผลิตชิ้นส่วนรูปทรงอาคารในส่วนย่อย ๆ ของแต่ละพื้นที่การใช้งานจนแล้วเสร็จมาจากพื้นที่โรงงาน แล้วนำมาประกอบติดตั้งกันเข้าเป็นรูปทรงรวมของอาคารที่หน้างานก่อสร้าง โดยลักษณะเด่นของการก่อสร้างแบบ Modular Construction คือ

  • การก่อสร้างในภาคสนามจะทำได้รวดเร็ว
  • ใช้พื้นที่เตรียมงานหน้างานน้อยลง
  • ควบคุมคุณภาพได้เพราะเป็นการผลิตจากโรงงาน
  • พื้นที่ก่อสร้างจะสะอาดกว่าการก่อสร้างโดยตรงที่หน้างาน
  • ชิ้นส่วนก่อสร้างสามารถทำการผลิตซ้ำได้ง่าย
  • หากเป็นการผลิตซ้ำเป็นจำนวนมาก ๆ จะช่วยลดต้นทุนได้

โมดูลาร์เปรียบเทียบกับบ้านปกติและบ้าน Knock Down

บ้านแบบโมดูลาร์ นั้นแตกต่างจากบ้านปกติอย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องของโครงสร้างและขั้นตอนการก่อสร้าง แต่เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับบ้าน Knock Down แล้ว หลายท่านอาจจะยังสับสน แม้ระบบ Modular จะมีความคล้ายคลึงกับระบบ Knock Down ตรงเป็นการนำโครงสร้างมาประกอบรวมกัน แต่จริง ๆ แล้ว บ้าน Knock Down คือระบบบ้านที่ถูกแยกเป็นชิ้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ผนัง หรือพื้น ทำให้ต้องใช้เวลาในการประกอบนานกว่า และใช้เวลาหน้างานนานกว่า ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ในทุกขั้นตอนจากโรงงานเหมือนระบบ Modular จึงทำให้ระบบ Modular สามารถก่อสร้างได้รวดเร็วกว่า และควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า

ประเภทของโมดูล่าร์

สำหรับการก่อสร้างอาคารแบบ โมดูลาร์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

  • อาคารโมดูลาร์แบบถาวร (Permanent Modular Construction) เป็นนวัตกรรมการก่อสร้างนอกสถานที่ที่คล้ายกับการก่อสร้างอาคารแบบเดิมในแทบทุกด้าน เพียงแต่เป็นการนำชิ้นส่วนต่าง ๆ มาประกอบที่หน้างานหรือติดตั้งเพิ่มเติมกับอาคารที่มีอยู่แล้ว โดยเป็นการติดตรึงกับพื้นดินโดยถาวร
  • อาคารที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (Relocatable Buildings) เป็นอาคารที่ประกอบขึ้นตามข้อกำหนด โดยชิ้นส่วนของอาคารจะสร้างขึ้นในโรงงานผลิตอาคารโดยใช้กระบวนการก่อสร้างแบบแยกส่วน ส่วนอาคารได้รับการออกแบบให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง เช่น คลินิกเฉพาะกิจ ร้านค้า และอาคารที่มีการใช้งานแบบชั่วคราว ซึ่งมีความยืดหยุ่นอย่างมาก

Clover Power บริการ Modular Construction ครบวงจร

ธุรกิจให้บริการก่อสร้างระบบ Modular ของ Clover Power ให้บริการด้าน Modular Construction แบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ตลอดจนถึงการผลิตและติดตั้งอาคารโมดูลาร์ อาคารสำเร็จรูปของเราผลิตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุมภายในโรงงานแบบปิดตามมาตรฐานสากล มีการทดสอบด้วยมาตรฐานสากลแบบ 100% ช่วยลดการก่อสร้างอาคารที่หน้างาน สามารถควบคุมคุณภาพงานได้เป็นอย่างดีเพื่อส่งมอบงานก่อสร้างที่พร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ว พร้อมตอบสนองต่อปัจจัยพื้นฐานทั้งปัจจุบันและในอนาคต อาทิ ปัญหาแรงงานที่ขาดความเชี่ยวชาญ กระบวนการก่อสร้างที่ยิบย่อย ระยะเวลาที่มากกว่า และงบประมาณที่อาจบานปลายภายหลัง จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับเจ้าของบ้านหรือเจ้าของโครงการที่ต้องการก่อสร้างอาคารทางธุรกิจต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รีสอร์ท อาคาร สำนักงาน บ้าน หรือร้านค้า ที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจในเรื่องความแข็งแรงและมาตรฐานด้านวิศวกรรมก่อสร้าง