บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CV) ทำการซื้อขายหุ้น IPO วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 2 กันยายน 2564 บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CV) ทำการซื้อขายหุ้น IPO วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยขาย IPO 320 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 3.9 บาท

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจด้านวิศวกรรมและธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องด้านพลังงาน

ทั้งนี้ CV มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำ ที่ส่งมอบคุณค่าจากพลังงานหมุนเวียน สู่สังคมโลก เพื่อความยั่งยืน