โรงไฟฟ้าโคลเวอร์ พิจิตร สนับสนุนอุปกรณ์แก่บุคลากรทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลสนามในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 โรงไฟฟ้าโคลเวอร์ พิจิตร (CPX) ร่วมมอบหน้ากากอนามัย และชุด PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนาม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019