สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.แพร่ ร่วมจัดกิจกรรม “แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงไฟฟ้าโคลเวอร์ เพาเวอร์ จ.แพร่

วันที่ 24 มีนาคม 2565 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.แพร่ นำโดยคุณเกษร เกิดหลำและคณะ พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานโรงไฟฟ้า ร่วมปล่อยพันธุ์ปลานิล จำนวน 10,000 ตัว ณ บ่อน้ำ และบ่อน้ำที่โคกหนองนา ของ CV และมอบกล้าพันธุ์ต้นผัก และไม้ยืนต้น เพื่อให้พนักงานได้ดูแลและใช้สอย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป ทางบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้