โครงการปลูกพืชสวนครัวของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล CVP แพร่

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เริ่มแล้วกับโครงการปลูกพืชสวนครัวของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โคลเวอร์ เพาเวอร์ (CVP) จังหวัดแพร่ บริเวณหน้าสำนักงาน โดยการปลูกพืชผักในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างพนักงานภายในโรงไฟฟ้าและทีมแม่บ้านซึ่งจะเป็นคนดูแลช่วยกันรดน้ำ และใส่ปุ๋ย

วัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือ การปลูกพืชผักเพื่อนำเอาผลผลิตที่ได้มาแจกจ่ายให้กับพี่น้องพนักงานภายในโรงไฟฟ้าได้นำไปประกอบอาหารกันต่อไป การเพาะปลูกในพื้นที่แปลงขนาดเล็กในครั้งนี้ มีพืชผักสวนครัว อาทิ ผักบุ้ง คะน้า ต้นหอม ผักชี ผักสลัด ผักกาด

โดยก่อนทำการเพาะปลูกได้นำเถ้าชีวมวลที่เหลือจากกระบวนการผลิตจากโรงไฟฟ้ามาทำปรับสภาพดินและเพิ่มความร่วนซุย เพื่อบำรุงดินก่อนจะทำแปลงผักเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูก

อีกไม่นานพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิดที่ได้ลงแปลงผักไว้ก็จะค่อยๆ งอกเงยขึ้น และจะได้นำผลผลิตที่ได้มาให้กับพี่น้องชาวโรงไฟฟ้ากันต่อไป

หน้าที่ใกล้เคียง :

รายงานความยั่งยืน