กิจกรรม CV Plogging Day 2022

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งและเก็บขยะออกกำลังกาย เพื่อให้ทุกคนในบริษัท ได้แก่ สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ) และโรงไฟฟ้าทั้ง 3 ที่ คือ พิจิตร พิษณุโลก และแพร่ ได้ร่วมกันเดิน-วิ่งและเก็บขยะไปพร้อมกันรอบบริเวณพื้นที่ของแต่ละสาขา ซึ่งกิจกรรมนี้สร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง องค์กร และชุมชนที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ตลอดระยะทาง 3-5 กิโลเมตร ทำให้ได้เห็นวิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรอบๆโรงไฟฟ้า สิ่งสำคัญได้เก็บขยะตลอดเส้นทางซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างความตระหนักถึงปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

หน้าที่ใกล้เคียง :

รายงานความยั่งยืน