CV ปิดดีลเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม กำลังการผลิต 7.36 เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุนกว่า 290 ล้านบาท

'บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์' หรือ CV ปิดดีลซื้อกิจการโรงไฟฟ้าแบบพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าชธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก กำลังการผลิต 7.36 เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุน 290 ล้านบาท พร้อมรับรู้รายได้เข้ามาทันที 14.9 ล้านบาทในไตรมาส 4/64 ผลักดันให้มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 33.56 เมกะวัตต์ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต

นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV ผู้พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าแบบพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าชธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก จากบริษัท สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในสัดส่วนการถือหุ้น 100% ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 7.36 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการ 290 ล้านบาท โดยได้ดำเนินการเข้าซื้อเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โดย CV สามารถรับรู้รายได้เข้ามาทันทีในไตรมาส 4/2564 จำนวนไม่น้อยกว่า 14.9 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบัน CV มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 33.56 เมกะวัตต์ ตามแผนการดำเนินการเพิ่มกำลังการผลิตรวมของกลุ่มบริษัทฯ ที่ได้วางไว้ในการระดม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินระยะยาวให้แก่บริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าแบบพลังงานความร้อนร่วม (Co-Generation) ที่ใช้ก๊าชธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 7.36 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในนิคมหนองแค จังหวัดสระบุรี ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว (COD) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563โดยมีสัญญาซื้อขายไฟให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปริมาณขายไฟฟ้า 6.8 เมกะวัตต์ และมีสัญญาระยะยาวในการซื้อก๊าซธรรมชาติ กับปตท.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CV กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าในครั้งนี้ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ ด้วยความน่าสนใจของโครงการโรงไฟฟ้าแบบพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าชธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ถือเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องด้านการผลิตสูง (Reliability) เนื่องจากมีระบบป้อนเชื้อเพลิงจากท่อส่งแก๊ส ปตท. มีสัญญาซื้อขายระยะยาวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย CV จะนำเอาความเชี่ยวชาญและความรู้ด้านการบริหารจัดการในธุรกิจพลังงานมาอย่างยาวนาน เข้ามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กรและขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต