โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

จังหวัดสระบุรี

ที่ตั้งโครงการ
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ดำเนินงานโดย
บริษัทฯ หรือ CV
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง
7.36 เมกะวัตต์
สถานะโครงการ
ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
6.8 เมกะวัตต์
 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น
6.8 เมกะวัตต์
ระบบการซื้อขายไฟฟ้า
ADDER
วันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)
23 มกราคม 2563

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม จังหวัดสระบุรีเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบพลังงานความร้อนร่วม (Co-Generation) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ถือเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องด้านการผลิตสูง (Reliability) เนื่องจากมีระบบป้อนเชื้อเพลิงจากท่อส่งแก๊ส ปตท. มีกำลังการผลิต 7.36 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในนิคมหนองแค จังหวัดสระบุรี ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว (COD) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 โดยมีสัญญาซื้อขายไฟให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปริมาณขายไฟฟ้า 6.8 เมกะวัตต์ และมีสัญญาระยะยาวในการซื้อก๊าซธรรมชาติกับ ปตท.


ย้อนกลับ